آموزش طراحی حرفه ایی برزیلی

شامل طراحی انواع چهره. طراحی انیمیشن. طراحی روسی. طراحی آناتومی بدن. طراحی رئالیستی و طراحی مرمریت. طراحی پنیری
کار و آشنایی با آبرنگ ها. پاستل های رنگی.

زمان کلاس ها ۲ روزه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر
یک جلسه رفع اشکال رایگان
مواد و ابزار رایگان
با ارائه مدرک آکادمیک کشور برزیل 🇧🇷